Giới Thiệu

Sejco / Lĩnh vực hoạt động

top
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 • Dịch vụ Quản lý vận hành chung cư, khu phức hợp, cao ốc văn phòng....
 • - Dịch vụ kỹ thuật tòa nhà, căn hộ chuyện nghiêp.
  - Dịch vụ chăm sóc, duy trì cảnh quan.
  - Dịch vụ tư vấn, môi giới, kinh doanh bất động sản.
 • Dịch vụ làm sạch chuyên nghiệp.
 • Dịch vụ đào tạo và cung ứng giúp việc nhà chuyên nghiệp.

 • MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

 • Thực hiện, duy trì và luôn cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008
 • Cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng như đã thỏa thuận với khách hàng.
 • Chính trực, trung thực, minh bạch tài chính, đào tạo và tái đào tạo, xây dựng đội ngũ kế thừa từ nội lực để tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân viên.

 • Niềm vui của Sejco