Dịch Vụ Sejco

Sejco / Tư vấn và quản lý vận hành chung cư, tòa nhà văn phòng

  • Cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý vận hành chung cư, cao ốc, tòa nhà  văn phòng đã đưa vào sử dụng.
  • Cung cấp nhân viên bảo vệ, tạp vụ chuyên nghiệp.
  • Duy trì bão dưỡng các cao ốc, nhà ở các loại.
  • Bảo trì, sửa chữa, trang thiết bị kỹ thuật tại chung cư, cao ốc, tòa nhà.
  • Mua bán, trồng chăm sóc cây cảnh.
  • Kinh doanh bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản.

Niềm vui của Sejco